Fotograf s láskou k ľuďom, krásam prírody a k fotografovaniu.
Photographer with a passion in people, beauties of nature and capturing the moments forever.

Výnosy z mojich fotografií putujú na pomoc iným ľuďom. Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáham 4 cieľovým skupinám:
1. ľuďom na hranici biedy
2. ťažko chorým osobám
3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
4. vojnou postihnutým ľuďom
Fotografovaním u mňa potešíte nielen seba, ale aj pomôžete iným. Ďakujem!
Ak chcete prispieť k pomoci iným aj Vy: IBAN: SK0309000000000334013047

Narodil som sa v Ružomberku, pracoval som v školstve, IT sektore, v manažmente. Od roku 2006 som majiteľom poradenskej a vzdelávacej agentúry COMTESSA Consulting s.r.o. v Liptovskom Mikuláši, ktorá má v predmete podnikania aj fotografické služby.

V prvé roky mojej fotografickej tvorby som fotografie vystavoval, zapájal som sa do národných i medzinárodných súťaží a získal som viac ocenení. Najviac si z toho obdobia vážim medailu FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique – The International Federation of Photographic Art), získanú v medzinárodnom fotosalóne STROM. V súčasnosti sa orientujem na fotografovanie pre klientov a aj preto väčšinu fotografií nezverejňujem.

V tvorbe fotografií kráčam vlastnou cestou. Fotografujem s nadhľadom i s fantáziou. Pri fotografovaní si predstavujem výsledný obraz a hľadám dobré svetlo, správne uhly, emócie, energie i optimálny časový okamžik. Hľadám krásu a zvýrazňujem ju. V prírode i v ľuďoch. V každej fotografii nechávam niečo zo seba, kus môjho života, časť mojej energie. Z fotení vyberám len najlepšie fotografie a ich úpravám venujem celé hodiny a dni. Hľadám tajomno, dovolím k nemu prostredníctvom mojich záberov nahliadnuť a potom umožním o ňom snívať.

Aj ja často snívam – o lepšom a krajšom svete. A aj taký sa snažím v mnohých mojich fotografiách ukázať. Aby ľudia žili krajšie a lepšie. Aby sa cítili krajšími a lepšími a potom túto pozitívnu energiu prenášali aj na iných.