VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

 • všetky uvedené ceny sú bez DPH
 • ceny sa môžu líšiť v závislosti od náročnosti projektu
 • ceny je možné tvoriť vzájomnou dohodou (napr. na predaj fotografií, fotokníh, obrazov, kalendárov, alebo aj na vybraté fotografické služby)
 • predmet dodávky tovaru a služieb (forma, rozsah) a cena budú vždy dopredu dohodnuté a vzájomne odsúhlasené
 • klientom dodávam len upravené fotografie (výnimkou sú fototesty), v cene fotografií je preto započítaný aj čas na úpravy v postprocese a ich náročnosť

CENNÍK:

 • štandardné fotografické práce (fotografovanie, postproces): 25 €/1 hod
 • fotobook (2-4 hod. fotenie, 5 finálnych retušovaných prezentačných fotografií do 14 dní): 250 €
 • fototest (1-2 hod. fotenie, 40 – 50 finálnych neretušovaných prezentačných fotografií do 14 dní): 100 €
 • expresné dodanie fotografií – prirážka k cene – do 24 hod.: 25 €/1 foto, do 7 dní: 10 €/1 foto
 • cena za tlač fotografií bude dohodnutá podľa požiadaviek klienta na výstup (rozmery, kvalita tlače, podkladový materiál, rámovanie a pod.)

BEZPLATNÉ FOTOGRAFOVANIE:

 • charitatívne a benefičné akcie
 •  TFP fotografovanie (time for prints) a TFCD fotografovanie (time for CD) – finálne fotografie budú odovzdané v el. forme (e-mail, alebo nahraté na klientov USB kľúč a pod.)
 • skúšobné fotografovania bez nároku klienta na fotografie