COMTESSA Consulting s.r.o.
Sídlo: Školská 10
Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia


IČO: 36 360 201
DIČ: 2022184351
IČ DPH: SK2022184351
IBAN: SK0209000000000334387970
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. Sporiteľňa a.s.
WEB:  comtessa.sk


Ing. Jaroslav Zahradník, MCP
riaditeľ spoločnosti
E-mail: jz@skolime.eu
Tel.: +421 905 800 919
FB: Zahradnik Photography z-foto.sk